Category Archives: Về SaoStar Media

Vai Trò Của KOLS Trong Marketing

Có thể nói, KOL đóng góp một phần không nhỏ trong việc tạo nên một chiến lược Marketing hiệu quả và thành công. Dưới đây là một số vai trò cụ thể của KOL trong Marketing mà các doanh nghiệp cần biết. Lợi ích, vai trò của KOL trong marketing là gì? Mạng lưới KOL…