Category Archives: Dịch vụ

KOLS – NGHỀ ĐẦY TIỀM NĂNG DÀNH CHO CÁC BẠN CÓ BẢN SẮC

KOLS – NGHỀ ĐẦY TIỀM NĂNG DÀNH CHO CÁC BẠN CÓ BẢN SẮC

Hiện nay, giữa thời đại Marketing Online đang oanh tạc. Các doanh nghiệp cũng đang nhất mực tích cực nương nhờ nào nó mà phát triển. Song, họ cũng ưu tiên tiếp thị sản phẩm, dịch vụ của mình bằng những KOLs – những người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội để mở…